Wspieramy harmonię między człowiekiem a Naturą.

Wiemy, że współczesny człowiek bardzo często odłączony jest zarówno od otaczającego go świata Natury jak i od swoich potrzeb. 

Wiemy też, że jakość życia i dobrostan każdej istoty wpływa na wzajemne relacje i zrozumienie. Dlatego tak istotne jest budowanie własnej autentyczności i empatii. 

Świat potrzebuje uważności i otwartości na potrzeby innych - ludzi, zwierząt, ziemi, roślin i całych ekosystemów.

Pragniemy wspierać proces wzajemnego zrozumienia poprzez: 

  uwrażliwianie na potrzeby Natury oraz rolę więzi człowieka z przyrodą,

 promowanie idei uczenia się i rozwoju przez doświadczenie w Naturze,

 propagowanie praktycznego wykorzystania rozwoju w budowaniu wysokiej jakości życia osobistego i społecznego

 działalność szkoleniowo-edukacyjną w obszarze ekopsychologii i animaloterapii

 wspieranie zachowania i odtwarzania bioróżnorodności na terenach rolniczych

Nasza misja polega na budowaniu harmonijnego świata, w którym człowiek i Natura współistnieją w zgodzie i równowadze. 

 

Nadrzędnym celem Fundacji jest działalność w obszarach związanych z funkcjonowaniem człowieka w naturze w oparciu   o zasady troski o Ziemię oraz troski o Ludzi, z uwzględnieniem dobrostanu wszystkich Istot. 

Chcemy inspirować innych do podejmowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, dbać o dziką przyrodę, promować równość społeczną.

My, czyli kto?

Marzena Ochel

Członek Rady Fundacji

Przez wiele lat związana z branżą finansową (faktoringiem). Aktualnie zdobywa doświadczenie w korporacji z branży IT.

Absolwentka Marketingu i Zarządzania na Politechnice Częstochowskiej.

Miłośniczka Włoch i języka włoskiego. Kocha górskie wyprawy i wszelkie podróże kulinarne. Mama Ignaszka, który dołączył do rodziny w 2023 roku :)

Ewelina Choinka-Jasztal

Członek Rady Fundacji

Jeśli są rzeczy niemożliwe do zrobienia, Ewelina na pewno je ogarnie.

Od wielu lat jest wolontariuszką i koordynatorką w Szlachetnej Paczce. Kiedy potrzeba współpracuje z rodzinnym domem dziecka, pomaga w przychodni weterynaryjnej lub organizuje akcje pomocowe dla potrzebujących istot - nie tylko ludzkich  

Ukończyła studia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna a dodatkowo kurs opiekuna medycznego oraz masażu klasycznego.

Mama 3 dzieci i żona jednego męża :)

Agnieszka Moneta

Fundatorka; Przewodnicząca Rady Fundacji

Na co dzień związana z branżą kamieniarską wydobywa z granitów, onyksów i marmurów ich naturalne piękno, umożliwiając ludziom przebywać w otoczeniu naturalnych materiałów nawet wewnątrz domów. 

Miłośniczka zwierząt i fotografii, absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej. 

 

W wolnym czasie zajmuje się rękodziełem m.in. tkaniem słowiańskich krajek :)  

Anna Jarmiła Rzeszowska

Prezes Zarządu

Facylitatorka programów rozwojowych z końmi i trenerka więzi z naturą w procesie certyfikacji.

Studiowała filologię polską, filologię słowiańską oraz psychologię rozwoju osobistego. Uwielbia żyć w otoczeniu pól i lasów czując jedność z otaczającym światem. Nieobce są jej również podróże do wnętrza ludzkiej psychiki.

Chętnie porozmawia czasem po czesku :)

Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w środowisku korporacyjnym.

STATUT

fundacja@moc-zycia.pl

PKO BP:  25 1020 2645 0000 5402 0115 6231

Fundacja "Moc Życia"

Łękawa 66;

28-500 Kazimierza Wielka

KRS: 1090054