Hortiterapia, czyli terapia ogrodem wykorzystuje kontakt z przyrodą w celach rehabilitacyjnych. W odróżnieniu od np. lasoterapii, gdzie elementy przyrody rozwijają się przy ograniczonej ingerencji człowieka, w ogrodach terapeutycznych wykorzystuje się systemy zaprojektowane i wykonane przez człowieka w sposób celowy, służący poprawie dobrostanu psychicznego czy fizycznego przebywających tam ludzi. 

Naszą ideą jest stworzenie ogrodu terapeutycznego w oparciu o projektowanie permakulturowe, tak aby jak najbardziej zbliżyć się do funkcjonowania naturalnych ekosystemów a jednocześnie osiągnąć cele terapeutyczne.

W chwili obecnej zbieramy środki na wykonanie projektu oraz prace nasadzeniowe.

Permakulturowy ogród terapeutyczny

fundacja@moc-zycia.pl

PKO BP:  25 1020 2645 0000 5402 0115 6231

Fundacja "Moc Życia"

Łękawa 66;

28-500 Kazimierza Wielka

KRS: 1090054