Więź z naturą jest wielowymiarowym konstruktem psychicznym, obejmującym elementy poznawcze, takie jak myśli, czy przekonania na temat natury, elementy emocjonalne oraz to, w jaki sposób postępujesz wobec otaczającego cię świata.

Czy czujesz się częścią bioróżnorodnych ekosystemów? Czy patrzysz na Naturę jako coś zupełnie odrębnego? Czy może utożsamiasz się z Nią?

Psychologowie obserwują narastające izolowanie się człowieka od pozostałych elementów środowiska naturalnego. I choć patrząc na oś czasu widzimy, że współczesny gatunek ludzki przez większą część swojego istnienia żył w bliskiej relacji z Matką Ziemią, to od czasów rewolucji przemysłowej ludzkość podąża własną ścieżką, ignorując naturalną potrzebę więzi z wszechświatem.  

 

 

Szepty zwierząt  

Las wokół nas

Permakulturowy ogród terapeutyczny

Czym jest więź z Naturą?

fundacja@moc-zycia.pl

PKO BP:  25 1020 2645 0000 5402 0115 6231

Fundacja "Moc Życia"

Łękawa 66;

28-500 Kazimierza Wielka

KRS: 1090054